Yazar Biyografisi

Yazar Resmi

M. Ferit Can

Ferit CAN, 70’lerin sonunda bu aziz vatanın şarkında doğmuş, kuzeyinde yetişmiş, ortasında yoğrulmuş, güneyinde demini almaya devam eden, gurbet içinde bir gurbet nüvesidir. Birçok bilimsel çalışma ve makalenin sahibi olan yazar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde akademisyendir. Birey ve toplumsal gelişmenin omurgası olan adalet-bilim-ahlak üçlüsünün kapısını açacak anahtarın büyük ölçüde eğitim, edebiyat ve sanatta nitelikli derinleşmeden geçtiğine inanır. Yazar, iş ve aile yaşamından arda kalan zamanlarda şiir, deneme ve roman türünde edebi çalışmalara devam etmektedir. Eserlerinde insanın çetrefilli hayat yolculuğuna ve çok boyutlu zihinsel devinimine duygudaşlık ve tercümanlık yapmayı amaçlar.